new
TOA ER-520

Giá: 1,050,000đ

Giá gốc: 1,194,000đ

• Loa cầm tay công suất 10 Watt • Tay cầm và Micro đã được xử lý chống vi khuẩn.…

new
TOA ER-1215S

Giá: 1,470,000đ

Giá gốc: 1,667,000đ

• Loa cầm tay công suất 15 Watt • Tay cầm và Micro đã được xử lý chống vi khuẩn.…

new
TOA ER-2215W

Giá: 1,540,000đ

Giá gốc: 1,755,000đ

• Loa Megaphone đeo vai công suất 15 Watt và có Micro tách rời • Micro đã được xử lý…

new
TOA ER-2230W

Giá: 4,120,000đ

Giá gốc: 4,676,000đ

• Loa Megaphone đeo vai / để bàn công suất 45 Watt và có Micro tách rời • Micro đã…