Sân Golf Laguna Lăng Cô – Huế

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Hội trường…

Xem thêm

Công Ty Điện Lực Quảng Ngãi

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Hội trường…

Xem thêm

Nhà Thờ Tin Lành Hòa Mỹ – TP Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp thiết bị Âm thanh tại Nhà Thờ Tin…

Xem thêm

Khách sạn Minh Toàn Galaxy – TP Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Sảnh Tiệc…

Xem thêm

Sở Thông Tin và Truyền Thông Quảng Bình

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt Gói thiết bị 10 bộ Âm…

Xem thêm

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng Trị

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp Gói thiết bị Âm thanh - Ánh sáng…

Xem thêm

Sở Văn Hóa, Thể Thao & Du Lịch Tỉnh Đắk Nông

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp Gói thiết bị Âm thanh - Ánh sáng…

Xem thêm

Silk Sense Hoi An River Resort – TP Hội An

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh tại Silk…

Xem thêm

Trụ sở VNPT Quảng Ngãi

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Hội thảo,…

Xem thêm

Học Viện Công Nghệ Bưu Chính Viễn Thông – TP Hà Nội

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Microphone - Đèn sân…

Xem thêm

Factory 47 Riverview Bar – TP Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh - Ánh…

Xem thêm

Soul Kitchen Live Music Bar & Restaurant – Biển An Bàng, TP Hội An

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh - Ánh…

Xem thêm

Sở Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Tỉnh Thái Nguyên

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp Gói thiết bị 13 bộ Âm thanh &…

Xem thêm

Sở Văn Hóa Thể Thao & Du Lịch Tỉnh An Giang

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp Gói thiết bị Âm thanh - Ánh sáng…

Xem thêm

Trung Tâm Truyền Thông – Văn Hóa – Thể Thao Huyện Đức Phổ – Quảng Ngãi

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh - Ánh…

Xem thêm

Công ty TNHH MTV Điện lực Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Hội thảo…

Xem thêm

Văn phòng Ủy Ban Nhân Dân Tỉnh Bình Phước

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Hội thảo…

Xem thêm

Cảng Hàng Không Quốc Tế Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Hội thảo,…

Xem thêm

Trường Đại học Ngoại ngữ – Đại học Đà Nẵng

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Phòng học…

Xem thêm

Ủy Ban Nhân Dân Huyện Nam Trà My – Tỉnh Quảng Nam

Vừa qua Công ty Hoàng Tùng hân hạnh được chọn Cung cấp, lắp đặt hệ thống Âm thanh Hội thảo…

Xem thêm